10 клас

1) Я. Купала "Раскіданае гняздо"

2) Я. Колас "На ростанях" ("У палескай глушы")

3) К. Крапіва "Хто смяецца апошнім"

4) К. Чорны "Пошукі будучыні"

5) І. Мележ "Людзі на балоце"

11 клас

1) І. Шамякін "Сэрца на далоні"

2) В. Быкаў "Знак бяды"

3) У. Караткевіч "Каласы пад сярпом тваім"

4) Н. Гілевіч"Родныя дзеці"