"Кафедра грамадска-гуманітарных дысцыплін".

Май 2007 года … Менавіта ў гэты час нарадзілася кафедра грамадска-гуманітарных дысцыплін. У склад кафедры ўвайшлі педагогі беларускай мовы і літаратуры (Скіба В.Дз., Казлоўская Л.Н., Паўлава А.Б., Ржэуцкая Н.В.), рускай мовы і літаратуры (Яршова Л. А., Баравая І.М.), замежных моў (Хацееў У.П., Кулікова А.Г., Саладуха В.П., Дубоўская О.І., Прышчэпа В.Б., Вайцяховіч Н.І., Галубоўская Ю.А., Віктарава Н.Я., Кляўцэвіч С.І.), гісторыі і грамадазнаўства (Багданец М.В., Таратын В.І., Нікіцінская І.В.), фізічнай культуры і спорту (Багданчык У.А., Суханосава Д.М.).

Педагагічная дзейнасць кафедры грамадска-гуманітарных дысцыплін нібы пазл, дзе кожны вобраз складаецца з кавалачкаў, якія неабходна падабраць па колеры, форме, памеры. Наша работа руплівая, працаёмкая. Не заўсёды крупінкі супадаюць. Іншы раз патрэбна ўсё перакладаць нанова, пераглядаць. Вучню патрэбны настаўнік не інфарматар, а саратнік, сябар, які здольны даваць веды, дабрыню, любоў, таму трэба будаваць сваю працу так, каб вучань заўсёды выступаў у сааўтарстве з дарослым: спрачаўся, дзяліўся меркаваннямі, абараняў свой пункт погляду.

Мэта нашай дзейнасці – убачыць, разгледзець, не прапусціць у дзіцяці ўсё лепшае, што ў ім ёсць, і даць імпульс да самаўдасканалення праз развіццё творчасці, якая ідзе з самай глыбіні яго душы. Патрэбна толькі знайсці ў вучня струну, здолець яе настроіць, і тады яна зазвініць, а ўрок пройдзе як карцінка.

Каб заставіць дзіця думаць, тварыць, ствараць, неабходны творчы падыход да кожнага метаду, кожнага прыёму. І як вынік гэтага – наш паўсядзённы пошук і ... сумненні: ці спрацуе? Талент настаўніка раскрываецца тады, калі яму ўдаецца ўцягнуць вучня ў свет невядомага, зацікавіць яго настолькі, каб яму хацелася самому вырашыць пастаўленную перад ім праблему, каб вочы вучня гарэлі, каб ён адчуваў у сабе ўпэўненасць, моц і жаданне тварыць.

З 2011 г. ліцэй прымае ўдзел у рэалізацыі праекта “Укараненне мадэлі развіцця халістычнай адукацыі праз дзейнасць сацыяльна-педагагічных згуртаванняў”

Халістычны прынцып адукацыі настаўнікі ліцэя рэалізуюць праз інтэграваныя ўрокі: беларуская літаратура і біялогія – “Беларускія балоты”, фізіка, біялогія і беларуская літаратура – “Пад святлом зоркі Палын”, гісторыя і астраномія – “Геліяцэнтрычная сістэма М.Каперніка ў кантэксце гісторыі”, гісторыя, грамадазнаўства, нямецкая мова – “Эміграцыя: праблемы грамадства”, руская, беларуская літаратура і біялогія – “Усё пачынаецца з любві…”.

Педагогі кафедры плануюць даследчую дзейнасць навучэнцаў зыходзячы з таго, што сёння найбольш цікавыя навуковыя адкрыцці заснаваны на інтэграцыі навук. Менавіта таму яны паспрабавалі аб’яднаць навуковыя, метадычныя распрацоўкі і тэорыі цалкам розных кірункаў навукі. Педагогамі кафедры грамадска-гуманітарных дысцыплін у 2010-2011 гг. падрыхтавана 6 прац для ўдзелу ў абласной навукова-практычнай канферэнцыі і яшчэ 7 прац для ўдзелу ў IV Міжнароднай моладзевай канферэнцыі “Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гг. у гістарычнай памяці народа”.

У 2010-2011 вучэбным годзе на трэцім (абласным) этапе рэспубліканскай прадметнай алімпіяды заваявана 9 дыпломаў, на заключным этапе - 4 дыплома. Ліцэісты перамагаюць на міжнародных конкурсах і алімпіядах па рускай мове: “Расія і Беларусь: гістарычная і духоўная агульнасць”, “Руская славеснасць”.

Творчае засваенне сучасных кірункаў, формаў, тэхналогій выхавання, зварот да доследу мінулых гадоў, які захаваў цікавыя, прадуктыўныя варыянты арганізацыі працы, і высокі творчы патэнцыял супрацоўнікаў кафедры, наяўнасць перспектыўнай моладзі дазваляюць спадзявацца, што наперадзе нас чакаюць новыя здзяйсненні на педагагічнай і навуковай ніве.

Учителя:

Викторова Наталья Евгеньевна, учитель английского языка, в своей работе руководствуется принципом: «Учитель – друг и помощник ученика в его развитии и самосовершенствовании». Она считает, что для изучения языка гораздо важнее собственная мотивация ученика при грамотном руководстве процессом овладения языком со стороны учителя, создании учителем ситуации успеха для каждого конкретного ученика. В своей работе использует современные педагогические технологии. Наталья Евгеньевна отдает предпочтение интерактивным формам обучения языку, информационным технологиям с использованием мультимедийных средств, интерактивной доски, организации самостоятельной работы учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время.

С использованием данных технологий прошли открытые уроки по темам «Выбор профессии», «Жизнь в городе и деревне», «СМИ в Беларуси». Уроки этого преподавателя всегда проходят интересно, динамично.

Наталья Евгеньевна уделяет много внимания самообразованию: знакомится с методическими новинками по предмету, активно обменивается опытом с коллегами.

В лицей Наталья Евгеньевна пришла в 2010 году, но уже есть результаты работы: похвальный отзыв в научно-практической конференции с работой по теме: «Англо – Американский молодежный сленг как отражение развития общества».

Наталья Евгеньевна доброжелательная, трудолюбивая, инициативная, коммуникабельная, умеет выделить и анализировать цели и результаты учебного процесса и его условия. Сегодня она находится в исследовательском поиске и работает над темой: «Организация самостоятельной работы на уроках английского языка с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса».

Педагогическое кредо Куликовой Алины Григорьевны: «Как можно больше спрашивать, спрошенное усваивать, тому, что усвоил, обучать других – эти три правила дают возможность ученику побеждать учителя» (Я.А. Коменский).

Алина Григорьевна знает содержание предмета, следит за достижениями в области разработок новых подходов в его преподавании, трудолюбива, исполнительна.

Её ученики участвовали в районных и областных олимпиадах по английскому языку. Исследовательские интересы нашли отражение в научных работах по страноведению.

Её природная любознательность проявилась в том, что она изучила основы китайского языка и сейчас передает восточную мудрость своим ученикам.

Любит путешествовать и познавать мир. Со своими учениками побывала во Франции, Голландии, Польше.

She believes that one’s work may be finished someday, but one’s education never.

Every student is a Personality!

Никитинская Инна Валерьевна, учитель истории и обществоведения. Закончила исторический факультет Брестского Государственного университета им. А.С. Пушкина в 2000 г. , в 2003 г. аспирантуру БГПУ им. М. Танка. Работает в лицее с 2004 г. На уроках стремится следовать принципу: расскажи мне и я забуду, дай мне узнать самому и я запомню. Жизненное кредо: зажигает только тот, кто сам горит.

Ершова Людмила Анатольевна, учитель русского языка и литературы высшей категории.

Вот уже 14 лет она, говоря словами классика, «сеет разумное, доброе, вечное». Она учит читать и мыслить. Думать и думать над прочитанным. Считает своим долгом подготовить ярко чувствующего и критически мыслящего читателя.

В своей работе использует различные формы нестандартных уроков. Сторонница применения на уроках методов и приемов технологии развития критического мышления.

За время работы в лицее подготовила 8 победителей 3-го этапа республиканской олимпиады по русскому языку и 2 – заключительного (2010г., 2011г). Ее ученики становились дипломантами областных научно-практических конференций 2007г. – диплом 2 степени, 2008г.- диплом 2 степени «Слоган как феномен рекламного языка», 2009г. – похвальный отзыв). В 2011-2012 году в копилке лицея появился диплом 1 степени, которым на Республиканской НПК была отмечена работа Годуна Ильи «На перекрестье культур и эпох: специфика ассоциативной поэтической техники (на примере стихотворений М. Басе, О.Э. Мандельштама, Вл. Антипенко)». В 2008-2009 учебном году ее ученик стал обладателем диплома 3 степени и абсолютным победителем конкурса риторов на олимпиаде школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», 2009-2010 – диплом 3 степени, 2010-2011- диплом 1 степени.

И сама она – пример для учеников. Людмила Анатольевна в 2008 году стала лауреатом VIII Международного Пушкинского конкурса для учителей-словесников «Кому он нужен, этот русский?» В этом же году она была награждена Почетной грамотой управления образования Минского областного исполнительного комитета. В 2010-2011 уч.году ее достижения были отмечены Почетной грамотой Министерства образования Республики Беларусь.

Людмила Анатольевна – это учитель, считающий, что перед ней стоят две главные задачи: научить ребенка надеяться на жизнь и научить его надеяться на себя самого. И решение этих задач ей по плечу.

Разрешите представиться – Боровая Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы.

Закончила Белорусский государственный университет в 1988 г. Стаж работы 24 года. За это время успела поработать учителем не только русского языка и литературы, но и Мировой художественной культуры и риторики. Осваиваю новые педагогические технологии. Для себя выбрала технологию проектного обучения и использую её на уроках литературы. С применением данной технологии прошли открытые уроки по темам «Литература модернизма. Избранные страницы» (театрализованное представление-монтаж), наше открытие П.П. Бажова. Сказочник или сказитель?». Люблю использовать на уроках мультимедийные средства и ряд уроков и внеклассных мероприятий разработаны для этого: «Поэты-шестидесятники», «В.Цой», «И.Тальков» и др. Именно поэтому с удовольствием участвую в инновационном проекте «Внедрение модели развития холистического образования через деятельность социально-педагогических сообществ». И уже участвовала в разработке и проведении урока “Всё начинается с любви…” (Сравнительная характеристика рассказов И.Науменко “Семьнадцптой весной” и И. Бунина “Лёгкое дыхание”: литературный и биологический аспект.)

Люблю путешествовать. В качестве классного руководителя проработала 15 лет и побывала со своими учениками во всех уголках Беларуси.

Любознательна, трудолюбива, коммуникабельна, доброжелательна. Всегда готова к поиску новых знаний, идей, решений.

Своими достижениями считаю победы учеников в НПК и областных и республиканских олимпиадах:

2008-2009 гг. – Диплом II степени на заключительном этапе олимпиады по русскому языку и литературе;

2009-2010 гг. – Диплом III степени на III (областном) этапе олимпиады;

2011-2012 гг. – два Диплома II степени на (областном) этапе олимпиады;

Диплом 2 степени на олимпиаде «Россия – Беларусь»;

Диплом 2 степени на олимпиаде «Русская словесность».

Уинстон Черчилль говорил: «Лично я всегда готов учиться, хотя не всегда люблю, когда меня учат», - думаю, эти слова известного политика должны стать определяющими в современной школе, так как каждый понимает, что нельзя человека научить на всю жизнь, его надо научить учиться всю жизнь.

Учитель английского языка Войтехович Наталья Ивановна работает в лицее с 2009 года. Педагогический стаж 19 лет. Категория – высшая. Её педагогическое кредо: «Современный урок должен стать уроком творческой дружбы учителя и ученика».

Наталья Ивановна широко применяет на практике интерактивные технологии обучения, что позволяет добиваться высоких результатов в обучении учащихся английскому языку. Учащиеся на уроке работают в группах и парах, участвуют в дискуссиях, создают тематические проекты. Проведение ролевых игр по каждой теме учебной программы позволяет учащимся преодолеть психологический барьер и начать свободно говорить на английском языке. Педагог стремится к тому, чтобы учащиеся овладевали стратегиями и приёмами учения, наиболее отвечающими их личностным особенностям (способами запоминания слов, развития языковой догадки, приёмами работы с информацией и т.д.).

Наталья Ивановна уделяет также большое внимание развитию у учащихся навыков восприятию речи на слух. Этому способствует применение обучающих мультимедийных программ, прослушивание песен на английском языке, просмотр видеофильмов с последующим обсуждением.

Особое место в педагогической деятельности учителя отводится для работы с грамматикой английского языка. Для развития грамматических навыков у учащихся учитель использует различные виды раздаточного материала, привлекает дополнительные источники и ресурсы сети Интернет.

Педагог организует и направляет научную деятельность учащихся. Под её руководством были написаны и представлены на различных научно-практических конференциях следующие работы:

2009-2010 уч.год – «Деловые контракты: опыт исследования лингвистических особенностей». Автор: Камалов Тимур, учащийся 10 «А» класса. Диплом I степени на областной НПК.

2010- 2011 уч.год – «Проявление национального психотипа в русских, белорусских и английских пословицах с гендерной окраской». Автор: Черных Екатерина, учащаяся 10 «А» класса. Работа была представлена на Московской международной конференции «Языкознание для всех».

2011-2012 уч.год – «Сравнительный анализ мужских и женских образов в английских и белорусских пословицах на основе теории А.Ю.Афанасьева. Автор: Грабинская Валерия, учащаяся 11 «Е» класса. Диплом III степени на областной НПК.

Одним из направлений деятельности педагога является вовлечение учащихся в международный проект по моделированию ООН. Международная конференция «Беламун» (Белорусская модель ООН) ежегодно проходит в Минске под эгидой ассоциации клубов ЮНЕСКО. Участники конференции выступают в роли дипломатов, обсуждая на английском языке глобальные вопросы современности и представляя свои резолюции по решению тех или иных проблем. Участие в данном проекте открывает для ребят новые перспективы, они не только знакомятся с ребятами из разных стран, но и могут посетить другие страны, которые задействованы в данном проекте.

Дубовская Оксана Ивановна, учитель немецкого языка, в своей работе руководствуется принципом: нельзя научить тому, что сам не можешь или не умеешь любить. Она считает, что для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность, чем грозная необходимость. В своей работе использует современные педагогические технологии. Оксана Ивановна отдает предпочтение проектной методике с использованием мультимедийных средств.

Оксана Ивановна уделяет много внимания самообразованию: знакомится с методическими новинками по предмету, активно обменивается опытом с коллегами. В 2007 году она проходила стажировку в Германии по стипендии института Гёте. Летом 2011 года по приглашению латышских коллег, приняла участие в международной конференции учителей немецкого языка, которая проходила в Латвии.

Особое внимание Оксана Ивановна уделяет организации и проведению исследовательской работы с учащимися. Результатами работы стали многочисленные победы на научно-практических конференциях различного уровня:

2010/2011 уч. г.:

• диплом первой степени на областной конференции (ученица 10Ж класса Гулик Светлана);

• диплом третье степени на республиканской конференции (ученица 11Е класса Карпеева Юлия);

• диплом первой степени на международной конференции «Языкознание для всех», которая проходила в Москве (ученица 10Ж класса Гулик Светлана);

2011/2012 уч. г.:

• диплом первой степени на областной конференции (ученица 11Ж класса Гулик Светлана);

• диплом первой степени на областной конференции (ученица 11Ж класса Ильясевич Анна);

• диплом первой степени на республиканской конференции (ученица 11Ж класса Гулик Светлана);

• диплом третьей степени на республиканской конференции (ученица 11Ж класса Ильясевич Анна);

Сегодня Оксана Ивановна со своими учениками снова в исследовательском поиске. Она также является активным участником инновационного проекта, который стартовал в лицее в 2011 году.

Клевцевич София Ивановна учитель англ. языка, работает в системе образования 33 года. Педагогическое кредо: ни дня без новых знаний. «Каждый день стараюсь узнать что-то новое и донести эти знания до своих учеников. Учеба - это большой и тяжелый труд, а труд – это необходимость для человека» - говорит София Ивановна.

Адметнасцю педагагічнага почырку Казлоўскай Ліліі Нічыпараўны з’яўляецца ўменне стварыць атмасферу сатворчасці і добразычлівасці на кожным уроку і мерапрыемстве. Настаўнік-метадыст, настаўнік-майстар дае вучням не толькі трывалыя веды, але і вучыць разважаць, абгрунтоўваць сваю думку, успрымаць беларускую мову не толькі як школьны прадмет, а як навуку са сваімі законамі. Праз прымяненне разнастайных сучасных педагагічных метадаў і прыёмаў, праз нестандартныя формы ўрокаў, а таксама сродкамі педагагічнай класікі Казлоўская Л.Н. робіць кожны ўрок непаўторным, запамінальным для навучэнцаў. Яе педагагічная канцэпцыя: поспех у любой справе залежыць ад многіх фактараў, але галоўныя з іх – прафесіяналізм, асабістая зацікаўленасць тым, што робіш, давер вучню і прыняцце яго такім, які ён ёсць. Лілія Нічыпараўна ўмела дапамагае кожнаму самастойна дасягнуць канкрэтных мэт у навучальна-пазнавальнай дзейнасці. Глыбокія веды па беларускай мове і літаратуры паспрыялі паспяховаму выступленню яе вучняў на алімпіядах. За перыяд з 2008/2009 н.г. да 2011/2012 н.г. яе навучэнцы атрымалі наступныя ўзнагароды: 1дыплом (1ступені), 3 дыпломы (2 ступені), 1 дыплом (3 ступені) – на трэцім этапе рэспубліканскай алімпіяды, 2 дыпломы (3 ступені) –на заключным этапе алімпіяды.

Урокі настаўніцы не заканчваюцца са званком – яны працягваюцца на пазакласных мерапрыемствах: у тэатры, на выстаўках, сустрэчах, вечарах (“У вянок М.Багдановічу”, “Самы апошні ўрок” і шматлікія іншыя).

Лілія Нічыпараўна ахвотна дзеліцца вопытам з калегамі, спрыяе іх прафесійнаму росту, яе ўрокі – школа прафесійнага майстэрства для педагогаў. Казлоўская Л.Н. цесна супрацоўнічае з выкладчыкамі БДУ, мае шматлікія публікацыі – каштоўны дыдактычны матэрыял, надрукаваны ў часопісе “Роднае слова”).

З 1996г. па 2006г. з’яўлялася членам экспертнай групы Рэспубліканскага навукова-метадычнага цэнтра навучальнай кнігі і сродкаў навучання.

У 2010г. рэцэнзавала вучэбна-метадычны комплекс “Слова ў тэксце” (аўтары Г.М.Валочка, С.А.Язерская). Настаўнік-метадыст мэтанакіравана працуе над рэалізацыяй педагагічнага комплексу “Праектнае навучанне – карысная альтэрнатыва класна-ўрочнай сістэме”. Плённая шматгадовая праца Казлоўскай Л.Н. адзначана ўзнагародамі: Прэміяй імя Н.К.Крупскай, прысвоена званне “Настаўнік-метадыст”, Ганаровай граматай УА Мінаблвыканкама, Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Паўлава Ала Баляславаўна, настаўнік беларускай мовы і літаратуры.

Педагагічнае крэда: “Дабразычлівасць у адносінах да вучняў, упэўненасць ва ўласных сілах, адказнасць за сваю працу і за вучняў, якія вераць у цябе”.

Паўлава Ала Баляславаўна справядлівая, адказная, патрабавальная, любіць свой прадмет і дзяцей.

Настаўніца працуе з творчым запалам, надзвычай плённа, узнагароджана прэміяй Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных вучняў і студэнтаў, Граматай Міністэрства адукацыі, тройчы ўзнагароджана Ганаровай граматай упраўлення адукацыі Мінскага аблвыканкама. Яе вучні ў 2007, 2008, 2009, 2011 гадах былі пераможцамі заключнага этапу рэспубліканскай алімпіяды.

У сваёй педагагічнй дзейнасці вельмі важным лічыць выхаванне словам, фарміраванне ўнутранай культуры вучняў. Таму на ўроках шмат увагі надае рабоце з паняццямі маральнага развіцця асобы.

Ала Баляславаўна стараецца, каб яе вучні правільна ацэньвалі свае ўчынкі, ставіліся да людзей з павагай, умелі спачуваць, разумець сапраўдны сэнс чалавечага жыцця.

Сваю настаўніцкую задачу акрэслівае словамі С. Законнікава:

Даўно з бяссмерцем людзі

У добрай згодзе.

Яно заўжды

Трымаецца на тым –

Мы каласамі ў гэты

Свет прыходзім,

Каб сілу даць

Зярняткам маладым.

Настаўніца ў сваёй педагагічнай дзейнасці ўдзяляе вялікую ўвагу пазакласнай рабоце. Яна з’яўляецца аўтарам і рэжысёрам пазакласных мерапрыемстваў “Запрашаем на вячоркі”, “Бясконцы круг кахання”, “Агні кахання – вечныя агні”, “Свята беларускага пісьменства”, “Быў, ёсць, будзеш!”, “У вянок Максіму Багдановічу”.

Распрацоўкі ўрокаў Алы Баляславаўны былі надрукаваны ў часопісе “Беларуская мова і літаратура” ,у кнігах “Як зрабіць інтэграваны ўрок цікавым”, “Оптимальный – значит эффективный: оптимализация преподавания русского языка и литературы и белорусского языка и литературы”.

«История – предмет необходимый, ведь именно эти уроки отражают опыт человечества на протяжении столетий. «Magister vita», «наставница жизни», как говорит древняя фраза. Поэтому очень важно, чтобы преподаватель истории мог интересно и в полной мере донести материал. МГОЛовцам повезло, ведь им историю преподаёт Таратын Ольга Игоревна, образованная, элегантная женщина, которая знает множество интересных фактов и стремится поделиться ими с учениками. Уроки истории и обществоведения всегда проходят оживлённо, ведь мы, лицеисты, имеем возможность высказать своё мнение, не сомневаясь в том, что его выслушают и примут к сведению. Такие уроки действительно заставляют думать. Мы не просто запоминаем даты и имена, но и пытаемся разобраться, почему происходили те или иные события и к каким последствиям они привели. Кроме того, что Ольга Игоревна – замечательный преподаватель, она активна и за рамками учебного процесса. Принимая участие в разнообразных лицейских мероприятиях, таких как «Классные танцы», КВН, она доказывает, что учителя МГОЛа позитивные и открытые люди», - считают Жухарева Анастасия и Огренич Алина, ученицы 11 «Ж» класса.